Portfolio > tree lives acrylic on wood, 2008

alder, vashon
alder, vashon
acrylic
2' x 3'
2008