l e n a r d   y e n   |  p a i n t i n g s
angle of repose
2019
oil
48" x 36"
PREV / NEXT   18 / 18
BACK TO THROUGH THE LOOKI...